APK

Wat houdt een APK in? (Algemene Periodieke Keuring)

Bij een APK wordt er gekeken naar de algemene staat van het voertuig op dat moment, dit is dan ook een momentopname. Bij de APK wordt gekeken of het voertuig aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen en milieueisen voldoet. APK is dus geen onderhoud!

Wanneer is mijn auto hier aan toe?

Normaal gesproken ontvangt u tijdig vanuit de RDW een brief waarin staat dat uw auto vóór een bepaalde datum toe is aan een APK. U kunt uiteraard ook met ons bellen op 0499-724998 en we zullen de APK datum voor u opzoeken.

Per 1 januari 2008 gelden de volgende regels. In grote lijnen houden die het volgende in:
•Benzineauto’s (persoonsuitvoering), van na 31 december 2004, moeten na vier jaar de eerste APK ondergaan. Daarna geldt de APK-plicht iedere twee jaar. Als de auto acht jaar oud is, geldt weer een jaarlijkse APK-plicht.
•Voor alle andere brandstofsoorten geldt dat zij na drie jaar de eerste APK moeten ondergaan. Daarna volgt een jaarlijkse APK-plicht.
•Voor auto’s, die gekocht zijn vóór 1 januari 2005 en niet ouder zijn dan 30 jaar, geldt dat zij na drie jaar de eerste APK moeten ondergaan en daarna jaarlijks.
•Oldtimers, in gebruik genomen vóór 1 januari 1960, zijn vrijgesteld van APK-plicht. Meer informatie over de APK.

GRATIS APK?

Omdat bij een grote onderhoudsbeurt vrijwel alles wordt gecontroleerd is, bij het gelijktijdig uitvoeren van de grote onderhoudsbeurt, de APK gratis!

Bel ons voor het maken van een afspraak: 0499-724998 of mail naar info@mobilityeindhoven.nl